دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2013 از نگاه IMDB

1دانلود فیلم Insidious: Chapter 2
6.6 دانلود فیلم Insidious: Chapter 2
117,367 رای
40 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم How I Live Now
6.5 دانلود فیلم How I Live Now
20,272 رای
57 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم Short Term 12
8.0 دانلود فیلم Short Term 12
59,735 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم The Book Thief
7.6 دانلود فیلم The Book Thief
103,262 رای
53 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Now You See Me
7.3 دانلود فیلم Now You See Me
469,999 رای
50 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم The Croods
7.3 دانلود فیلم The Croods
153,779 رای
55 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم Thor: The Dark World
7.1 دانلود فیلم Thor: The Dark World
417,219 رای
54 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Iron Man 3
7.3 دانلود فیلم Iron Man 3
549,224 رای
62 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم World War Z
7.0 دانلود فیلم World War Z
462,765 رای
63 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Under the Skin
6.3 دانلود فیلم Under the Skin
84,185 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم The Conjuring
7.5 دانلود فیلم The Conjuring
279,366 رای
68 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم Despicable Me 2
7.5 دانلود فیلم Despicable Me 2
277,713 رای
62 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم Inside Llewyn Davis
7.4 دانلود فیلم Inside Llewyn Davis
90,979 رای
92 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم Oldboy
5.8 دانلود فیلم Oldboy
48,764 رای
49 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم Out of the Furnace
6.8 دانلود فیلم Out of the Furnace
79,967 رای
63 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم The Green Inferno
5.5 دانلود فیلم The Green Inferno
17,288 رای
38 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم Begin Again
7.5 دانلود فیلم Begin Again
91,109 رای
62 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم Dallas Buyers Club
8.0 دانلود فیلم Dallas Buyers Club
331,953 رای
84 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم The Wolverine
6.7 دانلود فیلم The Wolverine
315,650 رای
60 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم The Wolf of Wall Street
8.2 دانلود فیلم The Wolf of Wall Street
729,755 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم Oblivion
7.0 دانلود فیلم Oblivion
377,113 رای
54 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم Blue Is the Warmest Color
7.8 دانلود فیلم Blue Is the Warmest Color
87,738 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم Fast & Furious 6
7.2 دانلود فیلم Fast & Furious 6
294,334 رای
61 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم The Hobbit: The Desolation of Smaug
7.9 دانلود فیلم The Hobbit: The Desolation of Smaug
469,230 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم Pacific Rim
7.0 دانلود فیلم Pacific Rim
371,463 رای
64 از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم Star Trek Into Darkness
7.8 دانلود فیلم Star Trek Into Darkness
383,639 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Snowpiercer
7.0 دانلود فیلم Snowpiercer
170,466 رای
84 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم The Lone Ranger
6.5 دانلود فیلم The Lone Ranger
177,944 رای
37 از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم The Hunger Games: Catching Fire
7.6 دانلود فیلم The Hunger Games: Catching Fire
479,856 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم White House Down
6.4 دانلود فیلم White House Down
158,842 رای
52 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم Prisoners
8.1 دانلود فیلم Prisoners
367,389 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم Homefront
6.5 دانلود فیلم Homefront
79,315 رای
40 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Blue Jasmine
7.3 دانلود فیلم Blue Jasmine
143,884 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم Ender's Game
6.7 دانلود فیلم Ender's Game
178,432 رای
51 از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم The Host
5.9 دانلود فیلم The Host
90,521 رای
35 از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Man of Steel
7.2 دانلود فیلم Man of Steel
529,569 رای
55 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم Elysium
6.6 دانلود فیلم Elysium
328,203 رای
61 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم Riddick
6.4 دانلود فیلم Riddick
122,118 رای
49 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Oz the Great and Powerful
6.4 دانلود فیلم Oz the Great and Powerful
172,877 رای
44 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم Gravity
7.8 دانلود فیلم Gravity
560,235 رای
96 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم 12 Years a Slave
8.1 دانلود فیلم 12 Years a Slave
420,837 رای
97 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم The Secret Life of Walter Mitty
7.3 دانلود فیلم The Secret Life of Walter Mitty
230,087 رای
54 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم Frozen
7.6 دانلود فیلم Frozen
401,160 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم What If
6.8 دانلود فیلم What If
45,970 رای
59 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم The Purge
5.6 دانلود فیلم The Purge
129,311 رای
41 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Are You Here
5.3 دانلود فیلم Are You Here
10,208 رای
37 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم Coherence
7.1 دانلود فیلم Coherence
47,426 رای
65 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Starred Up
7.4 دانلود فیلم Starred Up
28,710 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم Locke
7.1 دانلود فیلم Locke
84,484 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Oculus
6.5 دانلود فیلم Oculus
81,312 رای
61 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.